Pro Kolmen Ristin kirkko Imatra ry:n vuosikokous to 25.1.2024 klo 18

Pro Kolmen Ristin kirkko Imatra ry:n vuosikokous pidetään torstaina 25.1.2024 Olavinkulman Olavinsalissa. Kokous alkaa klo 18. Tervetuloa kokoukseen!

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
  pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
  toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
  myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
  liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
  varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja
  varatilintarkastajaa
 10. Muut mahdolliset asiat
 11. Kokouksen päätös